Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajahaku on käynnissä

14.04.2011 15:08, päivitetty 14.10.2011 15:08

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus avaa haun suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi. Ensimmäisen vaiheen haku alkaa 4.4. ja päättyy 18.4.2011. Ensimmäisen vaiheen hyväksymispäätökset tehdään mahdollisimman pian. Tämän jälkeen palveluntuottajaksi on jatkuva haku.

Suun terveydenhuollon tuottajien tulee täyttää hakemuslomake liitteineen, jotka löytyvät Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta: http://www.jyvaskyla.fi/sote/palveluseteli/yrittaja

Hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot ja hinnat julkaistaan Jykesin ylläpitämässä Klemmari –rekisterissä (www.klemmari.org). Siellä asiakas voi vertailla palveluntuottajia ja hintoja. Hammashoitolasta annetaan tarvittaessa paperituloste niille potilaille, jolla ei ole Internet -yhteyttä käytössään.

Palvelusetelin saaminen edellyttää vastaanottokäyntiä terveyskeskuksen hammashoitolassa. Suun terveydenhuollon palveluseteliä hyödynnetään aluksi päivystysasiakkaiden jatkohoidossa sekä muihin puolikiireellisiin hoitoihin. Hammaslääkäri myöntää palvelusetelin todettuaan asiakkaan hoidontarpeen vastaanottokäynnillä. Setelin arvo määräytyy potilaan tarvitsemien hoitojen mukaisesti. Potilaalle jää omavastuuosuus palvelusetelin käytöstä.

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta. Palveluseteli on vaihtoehto kilpailuttamiselle ja ostopalvelujen hankkimiselle.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:

Pirkko Paavola
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus
Suun terveydenhuolto
PL 52
40701 Jyväskylä

Lisätietoja:

Elina Tuppurainen, terveyskeskushammaslääkäri, Jyväskylän kaupunki, elina.tuppurainen@jkl.fi

Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jykes Oy, riitta.pylvanen@jkl.fi