Tuetun kotona asumisen palveluseteli otettu käyttöön Jyväskylässä

10.08.2011 15:13, päivitetty 14.10.2011 15:13

Tuetun kotona asumisen palvelusetelin mallia on kehitetty yhteistyössä alueen hoivayritysten, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön ja Jyväskylän kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden kanssa.

Tuettuun kotona asumiseen on kuvattu neljä tasoa asiakkaiden hoidon tarpeen perusteella. Tasojen määrittelyssä on käytetty Rava -toimintakykymittaria ja MMSE -muistitestiä. Jokaiselle setelin eri tasolle on kuvattu asiakkaalle tuotettavan palvelun sisältö. Palvelu tulee olemaan jatkuvaa ja asiakkaan tarpeiden mukaista. Palvelusetelin tarjoamisesta asiakkaalle huolehtivat kotihoidon palveluohjaajat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Hyväksyttyjen palveluntarjoajien yhteystiedot ja hinnat julkaistaan Jykesin ylläpitämässä Klemmari-rekisterissä (www.klemmari.org). 

Palvelusetelin kuukausihinta määräytyy asiakkaan hoidon tarpeen, käyntiajan ja bruttotulojen perusteella. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin käyttö on mahdollista kaikkiin tuloluokkiin kuuluville asiakkaille.

Palvelusetelijärjestelmän tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta.

Tuetun kotona asumisen palveluseteli asiakkailla on käytössä keltainen hoitokansio, joka sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman, voinnin seurantalomakkeen ja asiakaskäyntien kirjauslomakkeen. Palveluntuottajat kirjaavat lomakkeille, koska heillä ei ole käytössä Effica – tietojärjestelmää. Kansiot kulkevat asiakkaiden mukana esim. lääkärin vastaanotolle ja sairaalaan, jotta tieto hoitavien tahojen välillä kulkee ja epäselvyyksiltä vältyttäisiin.

Tuetun kotona asumisen palvelusetelitoiminta on alkanut elokuussa 2011. Tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajaksi on jatkuva haku. Lisätietoja ja hakulomakkeet http://www.jkl.fi/sote/palveluseteli/yrittaja

Lisätietoja saa kotihoidon palveluohjaajilta ja palvelupäälliköiltä:

http://www.jyvaskyla.fi/sote/ikaantyvat/palvelutkotiin/yhteystiedot