Tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajien haku alkaa Jyväskylässä

25.05.2011 15:09, päivitetty 14.10.2011 15:09

Jyväskylän kaupunki avaa haun tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajaksi 25.5.2011. Haku on jatkuva, ja ensimmäiset hyväksymispäätökset tehdään 7.6. Palvelua on tarkoitus tarjota asiakkaille jo kesäkuussa.

Yritysten, jotka ovat kiinnostuneita hakeutumaan tuetun kotona asumisen palvelusetelituottajiksi, tulee täyttää hakemuslomake liitteineen. Lomakkeet löytyvät Jyväskylän kaupungin verkkosivulta: http://www.jyvaskyla.fi/sote/palveluseteli/yrittaja

Jyväskylän Vanhus- ja vammaispalveluissa palveluseteli on käytössä jo tilapäisessä kotihoidossa sekä tukipalveluissa. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin mallia on kehitetty yhteistyössä alueen hoivayritysten, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n ja Jyväskylän kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden kanssa.

Tuettuun kotona asumiseen on kuvattu neljä tasoa asiakkaiden hoidon tarpeen perusteella. Tasojen määrittelyssä on käytetty Rava -toimintakykymittaria ja MMSE -muistitestiä. Jokaiselle setelin eri tasolle on kuvattu asiakkaalle tuotettavan palvelun sisältö. Palvelu tulee olemaan jatkuvaa ja asiakkaan tarpeiden mukaista. Palvelusetelin tarjoamisesta asiakkaalle huolehtivat kotihoidon palveluohjaajat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Hyväksyttyjen palveluntarjoajien yhteystiedot ja hinnat julkaistaan Jykesin ylläpitämässä Klemmari-rekisterissä (www.klemmari.org). Siellä asiakas voi vertailla palveluntuottajia ja hintoja. Palvelusetelipalvelut löytyvät hakusanalla palveluseteli, tämän jälkeen voi valita palvelusetelituotteen, esimerkiksi tuetun kotona asumisen, ja esiin tulee lista hyväksytyistä tuottajista. Tarvittaessa palveluohjaaja antaa asiakkaalle tulosteen hyväksytyistä palveluntuottajista ja avustaa asiakasta palveluntuottajan valinnassa.

Palvelusetelin kuukausihinta määräytyy asiakkaan palvelun tarpeen mukaisesti hänelle myönnetyn palvelun tuntimäärän perusteella. Tuetun kotona asumisen palvelusetelin käyttö on mahdollista kaikkiin tuloluokkiin kuuluville asiakkaille.

Palvelusetelijärjestelmän tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta. Palveluseteli on vaihtoehto kilpailuttamiselle ja ostopalveluiden hankkimiselle.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:

Jyväskylän kaupunki, kotihoito
Pirkko Soidinmäki
Keljonkatu 26
40600 Jyväskylä


Lisätietoja:

Miia Autiomäki, palveluohjaaja, Jyväskylän kaupunki, 014 266 3720, miia.autiomaki@jkl.fi
Pirkko Soidinmäki, palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki, 040 533 729, pirkko.soidinmäki@jkl.fi
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, 040 585 1883, riitta.pylvanen@jykes.fi