Palveluntarjoajaksi

Palveluntarjoaksi Klemmari-palveluun?

Klemmari.info on luotettavien ja laadukkaiden hyvinvointipalveluja tarjoavien yritysten ja järjestöjen markkinapaikka Mikkelin seudulla. Asiakkaat voivat tutustua palveluntuottajien palveluihin, hintatietoihin ja vapaina olleisiin aikoihin – helposti ja nopeasti. Klemmari-palvelu on rakennettu asiakkaiden ja palveluntarjoajien kohtaamista varten.

Mikäli haluat mukaan Klemmariin, ole yhteydessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n. Klemmari-yritysten kanssa tehdään sopimus, jonka jälkeen yritys saa tunnukset Klemmari-palveluun omien tietojen ylläpitämistä varten. Vain kriteerit täyttävät palveluntarjoajat hyväksytään. Klemmari on vuosimaksullinen palvelu, tällä hetkellä vuosimaksu on 100 € + alv.

 

Mikkelin seudun palveluseteli

Yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakeutua palveluntuottajiksi tuottamaan palvelusetelillä järjestettäviä sosiaalipalveluja Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Puumalan kuntiin.

Seudullisen palvelusetelin hyö­dyntäminen kunnallisessa palve­luntuotannossa on monivaiheinen prosessi, jonka toimijoina ovat palvelusetelin myöntäjä, asiakas ja palveluntuottaja.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy auttaa palveluntuottajaksi hakeutuvia yrityksiä ja yhdistyksiä palveluseteliasioissa.Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy vastaa ajantasaisen palveluntuottajarekisterin ylläpi­dosta, hyväksyttyjen palveluntuot­tajien koulutuksesta sekä sähköisen palvelusetelijärjestelmän kehittä­misestä.

Palveluntuottajaksi hakeudutaan erillisellä palveluntuottajahakemuksella. Hakemus löytyy Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n sivuilta .

 

Ota yhteyttä!

Päivi Karhunen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 044 794 2212, paivi.karhunen@mikseimikkeli.fi

Riitta Lappi, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 621, riitta.lappi@mikseimikkeli.fi

Palveluntuottajan hyväksymisen edellytykset

Kunta voi hyväksyä vain palveluntuottajan:

1) joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin;

2) joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset; (22.7.2011/926)

3) jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta;

4) jolla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä; ja

5) joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.